Parafia Rogaszyce – Kochłowy


Liturgia dnia

Naszą stronę zobaczyło
4931
odwiedzających

Data

08 lutego 2016

Cytat dnia

"Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości [Boga] Ojca"

Młodzi, nie dajcie się zniewolić8 lutego 2016

 

Pod hasłem „Młodzi, nie dajcie się zniewolić” w Kościele w Polsce rozpoczął się 7 lutego Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Według badań Głównego Urzędu Statystycznego alkoholizm jest przyczyną co piątego rozwodu. Coraz częściej po alkohol sięgają kobiety i osoby niepełnoletnie.

Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości zauważa, że w roku, w którym w Polsce odbywać się będzie ważne międzynarodowe wydarzenie – Światowe Dni Młodzieży, trzeba zwrócić uwagę na ludzi młodych, którzy coraz częściej sięgają po alkohol. – Hasło „Młodzi, nie dajcie się zniewolić!” odnosi się do słów Jana Pawła II, który przestrzegał młodych, aby umieli „używać swojej wolności, wybierając to, co jest prawdziwym dobrem” – przypomina biskup.

– Najbliższe miesiące będą szczególną okazją, by wymagać od siebie jeszcze więcej, by szukać nowych dróg ochrony trzeźwości. Musimy pracować z młodymi, ale trzeba także z otwartością kontynuować pracę z dziećmi i rodzinami, a także odważnie oddziaływać na rzeczywistość społeczną, w tym także prawną. Nie lękajmy się być odważnymi świadkami abstynencji, nie lękajmy się promować trzeźwości w naszym najbliższym otoczeniu, ale nie lękajmy się także wymagać od innych, by trzeźwość szanowali i chronili – pisze w liście do wiernych bp Bronakowski.

Hierarcha zauważa również, że tegoroczny Tydzień Modlitw przeżywany jest w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski. – Przypominamy sobie, że nasz naród i nasza państwowość wyrastają z chrześcijańskich korzeni, które pozwoliły naszym przodkom włączyć się w europejską rodzinę wartości ewangelicznych. Przeżywamy ten tydzień z wdzięcznością za wielką pracę Kościoła, który zawsze był w naszej ojczyźnie promotorem posługi trzeźwościowej. W wielu przypadkach, zwłaszcza w czasach zaborów, to kapłani i osoby zakonne byli głównymi obrońcami ludności przed systematycznym rozpijaniem narodu, które miało służyć wrogom Ojczyzny do łatwiejszego sprawowania kontroli nad zniewolonym społeczeństwem – wspomina biskup pomocniczy diecezji łomżyńskiej.

Zdaniem duchownego problemem alkoholowy jest w Polsce bardzo poważny i warto mu przeciwdziałać. – Każdy z nas poprzez dobrowolną abstynencję, modlitwę, odważne świadectwo oraz wiele innych działań może włączyć się w budowanie nowej kultury trzeźwości – zachęcił na antenie Radia Nadzieja bp Bronakowski.

– Nadużywanie alkoholu przyczynia się nie tylko do utraty zdrowia, czy rozbicia rodziny. Bardzo często prowadzi do osłabienia, a nawet utraty wiary. Wiąże się niejednokrotnie z trwaniem w grzechu oraz zanikiem więzi z Bogiem i wspólnotą Kościoła. Alkohol jest więc zagrożeniem dla życia wiecznego człowieka – podkreśla bp. Bronakowski.

Hierarcha przywołuje badania statystyczne, według których problem alkoholizmu może dotyczyć nawet miliona Polaków. – Co roku Polak wypija średnio ponad 10 l czystego alkoholu. Dwa miliony dzieci cierpi w rodzinach dotkniętych uzależnieniem, prawie 11 tys. osób co roku umiera przez legalnie sprzedawany alkohol – wymienia bp Bronakowski w oparciu o raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Według danych GUS z 2014 roku zmniejsza się odsetek osób dorosłych pijących alkohol, ale zaobserwowano istotne zmiany w typowym wzorcu konsumpcji alkoholu – piwo wypiera napoje spirytusowe. W ostatnich latach wyraźnie zwiększył się także udział kobiet wykonujących specjalne badania profilaktyczne. Po alkohol częściej sięgają także ludzie niepełnoletni.

Prawie co piąty rozwód spowodowany jest alkoholizmem. Choroba alkoholowa dotyka nie tylko osobę pijącą, ale całą rodzinę. Na współuzależnienie alkoholowe cierpi małżonek i dzieci osób nadużywających.

Sposób na walkę z nadużywaniem alkoholu ma Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Rządowa agencja zaproponowała, aby zrównać poziom akcyzy lekkich alkoholi, w tym piwa i wina, z alkoholami spirytusowymi. W praktyce spowodowałoby duży wzrost cen lekkich alkoholi.

Organizacja przygotowuje też specjalną kampanię edukacyjno-informacyjna skierowaną do duchownych, w której przedstawiciele Kościoła wspomagaliby proces rozwiązywania problemów alkoholowych wśród społeczeństwa.

Co roku Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu odbywa się Kościele katolickim w Polsce w ostatnią niedzielę karnawału, aby przypomnieć, że możliwa jest zabawa bez kieliszka. W tym roku odbywa się już po raz 49. i przyświeca mu wezwanie Jana Pawła II „Młodzi, nie dajcie się zniewolić”.

za: www.wiara.pl

Osiem wieków modlitwy i pracy8 lutego 2016

 

Siostry benedyktynki ze Staniątek – opactwa liczącego już 800 lat – rozpoczęły świętowanie jubileuszu.

Inaugurującej jego obchody Mszy św. przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a towarzyszyli mu m.in. bp Damian Muskus oraz ojciec opat Szymon Hiżycki – przełożony opactwa benedyktynów w Tyńcu, który w Staniątkach wygłosił kazanie.

– Niewiele jest takich miejsc w naszej archidiecezji, bez których trudno sobie wyobrazić Kościół krakowski. Na tę ekskluzywną listę Staniątki dostają się w przedbiegach – mówił w homilii o. Szymon.

Podkreślił, że w tym miejscu już od 800 lat kolejne pokolenia sióstr spotykały się z Bogiem i na modlitwie opowiadały mu o problemach świata, z którego przyszły do klasztoru.

– Kiedy tu przychodzimy, żeby modlić się przed Najświętszym Sakramentem, żeby oddać cześć Matce Bożej Bolesnej, to przychodzimy też po to, żeby coś zaczerpnąć z tych 800 lat mądrości – podkreślał opat tyniecki. – Mądrości mówiącej, że Bóg może spotkać się z człowiekiem, a człowiek może przed Bogiem otworzyć swoje serce.

Bp Muskus, który na obchodach jubileuszu reprezentował metropolitę krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza, podkreślił, że 800 lat, które minęły od założenia opactwa w Staniątkach, to wielka historia. – To tysiące godzin spędzonych na modlitwie i tysiące godzin pracy, które siostry wykonywały w ciągu tych wieków – mówił.

– Dziś oddajemy Bogu chwałę wraz z siostrami benedyktynkami, które już 800 lat trwają na tym miejscu i prowadzą życie poświęcone Bogu samemu – zaznaczył z kolei nuncjusz apostolski abp Migliore. – Nie wszyscy jesteśmy wezwani do życia monastycznego, ale jednak mamy szacunek dla takiego życia i możemy się od niego dużo nauczyć.

Podkreślił, że idąc za „genialną intuicją” św. Benedykta, mniszki przyczyniają się do „podtrzymywania duchowego ognia w społeczeństwie”. – Modlimy się z wami, za was i za tych ludzi, którym od tylu lat służy ten klasztor – dodał, zwracając się do sióstr, abp Migliore.

W dniu inauguracji jubileuszu w kościele w Staniątkach wystąpił także żeński zespół wokalny „Flores Rosarum”, który zaprezentował koncert „Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI-XVIII w.)”.

Jubileusz 800-lecia staniąteckiego opactwa będzie świętowany przez cały rok. 24 kwietnia odbędą się uroczystości odpustowe ku czci św. Wojciecha (patrona opactwa), 8 maja do Staniątek przyjadą przedstawiciele episkopatu polski, a 10 lipca świętowana będzie uroczystość św. Benedykta. Położoną za klauzurą część opactwa będzie można zwiedzać 25-28 lipca, podczas corocznej akcji „Cracovia Sacra”.

Główne uroczystości jubileuszowe zaplanowane są na 18 września, czyli święto MB Bolesnej (jej otaczany czcią obraz znajduje się w bocznej kaplicy klasztornego kościoła). 14 – 15 października to z kolei data poświęconej opactwu w Staniątkach sesji naukowej. Jubileusz zakończy Msza św. dziękczynna 4 grudnia.

Opactwo Benedyktynek w Staniątkach położone jest 25 km od Krakowa i niespełna 8 km od Campus Misericordiae – miejsca, gdzie odbędą się centralne wydarzenia Światowych Dni Młodzieży, czyli sobotnie czuwanie i niedzielna Msza św. pod przewodnictwem ojca świętego.

za: www.wiara.pl

Kard. Robert Sarah nawołuje do zachowania ciszy w trakcie Mszy Świętej7 lutego 2016

Kard. Robert Sarah nawołuje do zachowania ciszy w trakcie Mszy Świętej

Kardynał Robert Sarah przypomina jak ważne jest zachowanie ciszy i milczenia w czasie liturgii. Uznał, że zbyt „długie i hałaśliwe” procesje z darami wypaczają ich sens. Naszym obowiązkiem jest zapobiec zamianie kościołów w hale widowiskowe, a liturgii w głośne przedstawienie – podkreśla prefekt Kongregacji Kultu Bożego.

Kardynał Robert Sarah w L’Osservatore Romano” dokonał krytyki „długich i hałaśliwych” procesji z darami. Jak tłumaczy, „w niektórych krajach afrykańskich obejmują również przeciągające się one w nieskończoność tańce”. „Można odnieść wrażenie, że uczestniczy się w występach folklorystycznych, które wynaturzają krwawą ofiarę Chrystusa na krzyżu i oddalają nas od tajemnicy Eucharystii” – napisał prefekt Kongregacji Kultu Bożego.

Powołując się na kard. Josepha Ratzingera oraz ks. Guida Mariniego, kard. Sarah wskazał także, że offertorium jest częścią Mszy Świętej, w czasie której należy zachować ciszę. Jest to moment liturgii, kiedy wierni mogą się wewnętrznie jednoczyć z ofiarą Chrystusa.

Kardynał Sarah wyjaśnia szczegółowo znaczenie ciszy w tradycji biblijnej oraz katolickiej. Zaznacza także, że prawo liturgiczne wyraźnie wskazuje części Mszy Świętej w których należy ją zachowywać. Podkreśla także, że cisza w przestrzeni sakralnej jest cechą charakterystyczną liturgii zachodniej, w której istnieje miejsce na osobistą modlitwę wiernych i kapłana, bez śpiewu czy gry na organach.

„Musimy uniknąć przekształcenia kościołów, które są domem Bożym przeznaczonym dla jego czci, w hale widowiskowe w których oklaskujemy aktorów” – napisał kard. Sarah.

za: www.pch24.pl

Adhortacja o rodzinie28 stycznia 2016

Najpóźniej w marcu ukaże się papieska adhortacja o rodzinie – ujawnił dziś (28 stycznia 2016) w rozmowie z agencją Ecclesia abp Vincenzo Paglia, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny.

Dokument stanowiący podsumowanie dwóch ostatnich synodów będzie zdaniem abpa Pagli hymnem o miłości, trosce o dzieci, a zarazem świadectwem bliskości względem rodzin zranionych. Należy się również spodziewać, że Papież zachęci rodziny do bycia Kościołem wychodzącym na zewnątrz.

Abp Paglia przebywa w tych dniach w Portugalii, gdzie spotkał się z tamtejszym duchowieństwem. Zachęcił do odbudowy duszpasterstwa rodzinnego. Jego zdaniem bardzo często między rodzinami i parafiami wyrosła przepaść. Kościół tymczasem musi być blisko rodziny – przekonywał szef watykańskiej dykasterii.

za: www.wiara.pl

To się dzieje!28 stycznia 2016

We Francji skradziono cyborium z konsekrowanymi hostiami

Ukazujący się w Owernii dziennik „La Montagne” poinformował, że w sanktuarium Matki Boskiej w Quézac (departament Cantal) doszło do włamania i kradzieży. Profanatorzy rozbili tabernakulum i ukradli cyborium (puszkę) z Najświętszym Sakramentem.

Celem włamania, do którego doszło 14 bądź 15 stycznia, było tylko i wyłącznie tabernakulum. Poza kradzieżą cyborium i pozłacanej szkatułki wandale nie wyrządzili innych szkód. Śledztwo w tej sprawie rozpoczęła lokalna żandarmeria.

Do innego antykatolickiego ekscesu doszło w Bretanii. W miejscowości Hennebont wandale zaatakowali bazylikę pw. Matki Bożej. Bandyci zniszczyli świece, podpalili ołtarzowy obrus i zbezcześcili kropielnicę. Odkryto to 24 stycznia. Ten sam kościół padł ofiarom wandali w nocy z 3 na 4 stycznia 2016 roku. Fakt ten odnotowała jedynie prasa lokalna.

Z kolei w Sault (Vaucluse) napastnicy, używając wiatrówki, zniszczyli witraże w kościele pw. Matki Boskiej z Tour. Proboszcz, ks. Robert Sawa, złożył skargę na policji.

za: www.pch24.pl

Kilku świętych o islamie27 stycznia 2016

Święty Piotr z Majumy (+ 715; męczennik, zginął z rąk muzułmanów):

Każdy, który nie przyjmie Wiary katolickiej, zostanie potępiony jak Mahomet, wasz fałszywy prorok!

Święty Jan Damasceński (+ ok. 750):

Istnieją także przesądy Izmaelitów panujące po dziś dzień, utrzymujące ludzi w błędzie, będące zapowiedzą Antychrysta. Od tamtego czasu aż po chwilę obecną wśród nich pojawia się imię Mahometa. Mężczyzna ten, natknąwszy się dziełem przypadku na Stary i Nowy Testament i – najprawdopodobniej – rozmawiając z ariańskim mnichem, wymyślił własną herezję. Następnie, dzięki pozornej pobożności wkradł się w łaski ludzi, rozdawał im księgę jako zesłaną mu z nieba. W księdze tej zapisał absurdalne treści i dał ją ludziom jako przedmiot kultu.

Święci Abencjusz, Jeremiasz, Piotr z Astigi, Sabinian, Walabons, Wistremund (+ 851; męczennicy z Kordoby, zginęli z rąk muzułmanów):

Wyznajemy Chrystusa jako prawdziwego Boga, a waszego proroka mamy za prekursora antychrysta i innych bluźnierczych doktryn!

Święci Aureliusz, Felix, Jerzy, Lilioza i Natalia (+ 852 lub 853; męczennicy z Kordoby, zginęli z rak muzułmanów):

Każdy kult przeczący boskości Chrystusa, nie oparty na wyznaniu wiary w Trójcę Świętą, odrzucający chrzest, oczerniający chrześcijan i wprowadzający odstępstwo od kapłaństwa uważamy za potępiony!

Święty Tomasz z Akwinu (+ 1274):

Ci zaś, którzy wprowadzili błędy sekciarskie, postępowali drogą przeciwną, jak to widać u Mahometa; zwabiał on ludy obietnicami rozkoszy zmysłowych, do których pragnienia podnieca pożądliwość ciała. Mahomet podawał także przykazania odpowiednie do obietnic, popuszczając cugli pożądliwości cielesnej, a temu ludzie zmysłowi łatwy dają posłuch. Jako dowody prawdy zaś podawał tylko takie, które każdy średnio mądry człowiek może poznać rozumem przyrodzonym. Co więcej, prawdy, których nauczał, pomieszał z wieloma bajkami i zupełnie błędnymi naukami. Nie ukazał też żadnych znaków nadprzyrodzonych, które jedynie dają odpowiednie świadectwo natchnieniu Bożemu, gdyż działanie widzialne, takie jakie może pochodzić tylko od Boga, wykazuje, że nauczyciel prawdy otrzymuje natchnienie niewidzialne. Powiedział zaś, że jest posłany z mocą zbrojną, a takich znaków nie brak także rozbójnikom i tyranom. Poza tym ci, którzy uwierzyli z początku Mahometowi, nie byli jakimiś uczonymi, wykształconymi w sprawach boskich i ludzkich, lecz byli to ludzie dzicy, przebywający na pustyniach i nieznający żadnej nauki boskiej. Wykorzystując tłum takich ludzi i przemoc zbrojną, zmusił innych do poddania się jego prawu. Żadne też proroctwa Boże poprzedzających go proroków nie dają mu świadectwa — przeciwnie, on raczej spaczył prawie wszystkie nauki Starego i Nowego Testamentu opowiadaniem pełnym bajek, co widzi każdy, kto bada jego prawo. Dlatego też chytrze nie zalecił swym wyznawcom czytania ksiąg Starego i Nowego Testamentu, by mu nie wykazali fałszu. I tak widać, że ci, którzy dają wiarę jego słowom, wierzą lekkomyślnie

Św. Jan Bosko (+ 1888):

Opowiedzenie wam wszystkich historii o tym znanym oszuście zajęłoby zbyt dużo czasu. (…) Religia Mahometa składa się z potwornej mieszanki judaizmu, pogaństwa i chrześcijaństwa. Mahomet rozpowszechniał swoją religię nie poprzez cuda bądź wymowne słowo, ale siłą. [To] religia sprzyjająca rozwiązłości każdego rodzaju i która – w krótkim czasie – pozwoliła Mahometowi na bycie przywódcą gromady bandytów. Z nimi najeżdżał kraje Wschodu i podbijał ludy – nie zaprowadzając prawdę, nie cudami albo proroctwami – w jednym tylko celu: by nad głowami pobitych wznieść miecz krzycząc „uwierz albo umrzyj”!

Święty Alfons Maria Liguori (+ 1787):

Mahometański raj zdatny jest tylko dla zwierząt, bowiem jedynym, czego może oczekiwać w nim wierny, to brudna rozkosz zmysłowa.

za: pch24.pl

Już jest!27 stycznia 2016

Plan odwiedzin duszpasterskich3 stycznia 2016

1. 29 grudnia (wtorek) od 9.00: Królewskie od rodziny Hołosiów do pani Cybulskiej;

2. 30 grudnia (środa) od 9.00: Królewskie od pani Wieczorek do rodziny Krawczyków (bez Zielonego Wzgórza);

3. 31 grudnia (czwartek) od 9.00: Malinów;

4. 04 stycznia (poniedziałek) od 15.00: Rogaszyce blok nr 3A od m. 12 do 1;

5. 05 stycznia (wtorek) od 15.00: Rogaszyce blok nr 3A od m 18 do 13 i 3 od m. 5 do 1;

6. 07 stycznia (czwartek) od 15.00: Rogaszyce Szosa Żyrowska od rodziny Daszczyków (nr 142) do rodziny Podemskich (nr 135B):

7. 08 stycznia (piątek) od 15.00: Rogaszyce Przedszkole:

8. 09 stycznia (sobota) od 9.00: Rogaszyce Bełczyna od rodziny Iwańskich:

9. 11 stycznia (poniedziałek) od 15.00: Rogaszyce Szosa Żyrowska od rodziny Frąszczaków (nr 129) do rodziny Panfilów (nr 134 B);

10. 12 stycznia (wtorek) od 15.00: Rogaszyce Szosa Żyrowska od rodziny Trzeciaków (nr 128) do rodziny Walkowiaków (nr 110);

11. 13 stycznia (środa) od 15.00: Rogaszyce Osiedle I od rodziny Kosmalów;

12. 14 stycznia (czwartek) od 15.00: Rogaszyce Rynek Żyrowski od rodziny Śniadych (nr 101A) do pani Noculak (nr 68);

13. 15 stycznia (piątek) od 15.00: Rogaszyce Rynek Żyrowski od pani Luty (nr 69) do rodziny Szymczaków (nr 107);

14. 16 stycznia (sobota) od 9.00: Rogaszyce Wieś od rodziny Gałków (nr 43) do rodziny Sembereckich (nr 66);

15. 18 stycznia (poniedziałek) od 15.00: Rogaszyce Wieś od rodziny Drabczyńskich (nr 41) do rodziny Szaramowiczów (nr 24);

16. 19 stycznia (wtorek) od 15.00: Rogaszyce Wieś od rodziny Piwoniów (nr 65) do rodziny Jasiaków (nr 31);

17. 20 stycznia (środa) od 15.00: Rogaszyce okolice kościoła od rodziny Nyczów (nr 7) do rodziny Rabiegów (nr 19);

18. 21 stycznia (czwartek) od 15.00: Rogaszyce Osiedle II od rodziny Nowaków (nr 251) do rodziny Krzyżostaniaków (nr 257) ;

19. 22 stycznia (piątek) od 15.00: Rogaszyce Kolonia od rodziny Paprockich (nr 71) do rodziny Wysotów (nr 77A);

20. 23 stycznia (sobota) od 9.00: Rogaszyce Hanobry od rodziny Przerwów (nr 174A) do rodziny Olesiów (nr 162);

21. 25 stycznia (poniedziałek) od 15.00: Rogaszyce Kolonia od rodziny Zjeżdżałków (nr 79) do rodziny Żymełków (nr 89);

22. 26 stycznia (wtorek) od 15.00: Rogaszyce Kolonia od rodziny Ilskich (nr 88) do rodziny Jędrzejaków (nr 100A) i Osiedle Zielone Wzgórze;

23. 27 stycznia (środa) od 15.00: Rogaszyce Hanobry od rodziny Grzesiaków (nr 181) do rodziny Cudaszewskich (nr 171A);

24. 28 stycznia (czwartek) od 15.00: Rogaszyce Hanobry od rodziny Rybskich (nr 169) do rodziny Kubosiów (nr 164) i od rodziny Zawadzkich (nr 161) do rodziny Marciniaków (nr 158);

25. 29 stycznia (piątek) od 15.00: Rogaszyce Hanobry od rodziny Muchów (nr 182) do rodziny Wdowiaków (nr 192);

26. 1 lutego (poniedziałek) od 15.00: Rogaszyce 2 od m. 8 do m. 1;

27. 3 lutego (środa) od 15.00: Kochłowy od rodziny Michalskich do rodziny Piechotów;

28. 4 lutego (czwartek) od 15.00: Kochłowy od rodziny Kasperkiewiczów do rodziny Guhnów;

29. 5 lutego (piątek) od 15.00: od rodziny Majeckich do rodziny Misiaków (+ rodziny: Matysiaków, Cierlaków i Matysiaków)

30. 6 lutego (sobota) od 9.00: Kochłowy Celinka od pani Tyc, Kochłowy Dąbrowa i Turze do rodziny Biczysko;

31. 8 lutego (poniedziałek) od 15.00: Kochłowy od rodziny Sroczyńskich do rodziny Bystrych;

32. 9 lutego (wtorek) od 15.00: Kochłowy od rodziny Pawlaków i Turze do rodziny Lipowskich;

33. 11 lutego (czwartek) od 15.00: Turze od rodziny Żywczaków do rodziny Obsadów

34. 13 lutego (sobota) od 9.00: Turze od rodziny Bisiów i Kochłowy do rodziny Maciejewskich

KOMUNIKAT BISKUPA KALISKIEGO NADZWYCZAJNY JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA3 grudnia 2015

Drodzy Siostry i Bracia, umiłowani w Chrystusie Diecezjanie,

We wtorek, 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny papież Franciszek rozpocznie w Watykanie Rok Święty – Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W Bazylice św. Piotra zostaną otwarte Drzwi Święte jako symbol otwarcia Bramy Miłosierdzia. Ten czas łaski potrwa w całym Kościele powszechnym do uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w 2016 roku. Życzeniem Ojca świętego jest, aby 13 grudnia, w III niedzielę Adwentu, dokonać symbolicznego otwarcia Roku Miłosierdzia we wszystkich Kościołach diecezjalnych. W związku z tym, serdecznie zapraszam na taką celebrację do Kalisza. O godz. 16.00 zgromadzimy się w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego u Ojców Jezuitów, skąd po krótkiej modlitwie wyruszymy w procesji do Katedry, matki wszystkich kościołów naszej diecezji. Tam, po symbolicznym obrzędzie otwarcia Drzwi, będziemy celebrować Eucharystię na rozpoczęcie Roku Świętego w naszej diecezji. Ufam, że Rok ten będzie czasem szczególnej łaski i duchowej odnowy, spotkaniem z Miłosierdziem Boga, które uobecni się w żywym doświadczeniu bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości. Abyśmy mogli jak najowocniej przyjąć odpust związany z Jubileuszem Miłosierdzia, winniśmy odbyć krótką pielgrzymkę w duchu wiary do Drzwi Świętych. W tym celu, oprócz Katedry Kaliskiej, ustanawiam inne kościoły naszej diecezji Jubileuszowymi Bramami Miłosierdzia, w których można będzie uzyskać jubileuszowy odpust. Kościołami tymi są: Konkatedra św. Stanisława B.M. w Ostrowie Wielkopolskim, Bazylika św. Józefa w Kaliszu, Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (O.O. Jezuici), Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. i wszystkie kościoły parafialne pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Najświętszego Serca Pana Jezusa, a także sanktuaria Maryjne z wizerunkiem koronowanym. Boże błogosławieństwo niech wszystkich Was umacnia i wspiera na drogach odkrywania Oblicza Bożego Miłosierdzia.

                                                                                                                                               bp Edward Janiak

DEKRET BISKUPA KALISKIEGO USTANAWIAJĄCY KOŚCIOŁY NADZWYCZAJNEGO ROKU JUBILEUSZOWEGO W DIECEZJI KALISKIEJ

Realizując wskazania Papieża Franciszka zawarte w Bulii Misericordiae vultus ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, ustanawiam w Diecezji Kaliskiej wyznaczone kościoły miejscem uzyskiwania odpustu Roku Jubileuszowego, w czasie jego trwania, tj. od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku.

Są to następujące kościoły jubileuszowe :

1. Katedra pw. św. Mikołaja w Kaliszu

2. Konkatedra pw. św. Stanisława BM w Ostrowie Wielkopolskim

3. Bazylika św. Józefa w Kaliszu

4. Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

5. Diecezjalne Sanktuarium Pana Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego w Wieruszowie (kościół oo. Paulinów)

6. Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu (kościół oo. Jezuitów)

7. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim

8. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Baranowie

9. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brąszewicach

10. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czamymlesie

11. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrzkowicach

12. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach

13. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzycach Wielkich

14. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mąkoszycach

15. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Opatówku

16. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świątkowicach

17. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Wieczynie

18. Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zdziechowicach

19. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze

20. Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Niedźwiadach

21. Sanktuarium Matki Bożej Siewnej, Przyczyny Naszej Radości w Chełmcach

22. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Golinie

23. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Kotłowie

24. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie

25. Sanktuarium Matki Bożej Miłościwej w Lutyni

26. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Skalmierzycach

27. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Tursku

28. Sanktuarium Matki Bożej z Dzieciątkiem w Żegocinie

29. Sanktuarium Maryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku pod Bralinem.

Aby uzyskać opust jubileuszowy należy odbyć pielgrzymkę do kościoła katedralnego lub innego ww. kościoła jubileuszowego oraz spełnić następujące warunki:

• Przystąpić do sakramentu pojednania

• Uczestniczyć w mszy św., lub w innym nabożeństwie albo przeprowadzić krótką prywatną refleksję nad Miłosierdziem Bożym

• Odmówić Wyznanie Wiary oraz modlitwę za Papieża i w intencjach, które nosi On w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Wszystkim kapłanom posługującym w tych szczególnych miejscach kultu w Roku Jubileuszowym, a zwłaszcza spowiednikom i wiernym nawiedzającym te kościoły, życzę autentycznego doświadczenia Miłosierdzia Bożego i z serca błogosławię

                                                                                                                                                   bp Edward Janiak

Warto odwiedzić

AdonaiBiblijni.plCaritas Diecezji KaliskiejDeonDiecezja KaliskaKonferencja Episkopatu PolskiMateusz.plNiedziela.plOpiekunOpokaOśrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PaschaRadio RodzinaWiara.pl