Parafia Rogaszyce – Kochłowy


Liturgia dnia

Naszą stronę zobaczyło
117246
odwiedzających

Data

20 sierpnia 2014

Cytat dnia

"Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was"

WAŻNA INFORMACJA9 lipca 2014

W czasie mojej nieobecności będzie mnie zastępował ks. Mirosław Litwinowicz. Numer telefonu, pod który można dzwonić do niego:

666 314 974.

ks. Tomasz Kaczmarek

Komunikat bpa Edwarda Janiaka7 lipca 2014

KOMUNIKAT

                                                        Kalisz, dn. 5.07.2014r.

L.dz. 919/2014

 

 

Czcigodni Bracia Kapłani, Drodzy Diecezjanie,

Z prawdziwą radością zawiadamiam, że Ojciec Święty Franciszek mianował Ojca dra Łukasza Buzuna, przeora klasztoru Jasnogórskiego, biskupem pomocniczym naszej Diecezji.

Biskup Nominat urodził się 26 lutego 1968 roku w Korycinie (Archidiecezja Białostocka). Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 00. Paulinów uzyskując tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 8 czerwca 1996 roku w Częstochowie. Po święceniach prezbiteratu Biskup Nominat przez 9 lat posługiwał w Parafii prowadzonej przez Ojców Paulinów w Wieruszowie, na terytorium naszej diecezji, a jednocześnie studiował teologię duchowości i doktoryzował się na UKSW w Warszawie. Biskup Nominat przez 3 lata pełnił funkcję podprzeora Klasztoru Jasnogórskiego, a 2 kwietnia 2014 roku został wybrany przeorem.

Radujemy się z faktu, że Diecezja otrzymuje nowego biskupa, o którego modliliśmy się. Wierzymy, że Duch Święty, namaszczając go swą sakramentalną mocą, uczyni go czytelnym znakiem Pana Boga.

W tym momencie warto sięgnąć pamięcią do historycznych wydarzeń z XVII wieku, kiedy syn ziemi kaliskiej, pochodzący z Parafii Iwanowice, Ojciec Augustyn Kordecki, obrońca Jasnej Góry, był wieloletnim przeorem sanktuarium jasnogórskiego a trzy razy prowincjałem polskiej prowincji paulinów. Poprzez obronę Jasnej Góry spełniła się wizja przeora Kordeckiego, który w obliczu niebezpieczeństwa miał powiedzieć: „Jeszcze Najświętsza Panienka pokaże, że od burzących kolumbryn silniejsza”.

Ufamy, że Ksiądz Biskup Nominat wychowany przy Matce Bożej Częstochowskiej, przychodząc na służbę do Świętego Józefa Kaliskiego, będzie umacniał naszą wiarę, prowadził nas w ziemskim pielgrzymowaniu oraz wzajemnej miłości i jedności ku wyżynom niebieskim.

O posłudze biskupiej mówił Święty Jana Paweł II tak: „Wyniesienie do godności biskupiej jest wielkim zaszczytem dla ludzkiego stworzenia; rzeczywiście biskup posiada tę samą władzę co Chrystus, którą może przekazywać. Jest to również służba dla Chrystusa i Kościoła, wspaniała i wymagająca” (16.10.1986). Dlatego wybranego przez Ducha Świętego i wyznaczonego przez Papieża nowego biskupa pomocniczego otaczamy serdeczną modlitwą, zwłaszcza w dniu święceń biskupich, które będą miały miejsce na Jasnej Górze w sobotę 16 sierpnia 2014 roku o godz. 11,00.

Pragnę też przekazać moim Czcigodnym Współbraciom Kapłanom, Wspólnotom Zakonnym, Katechetom, Pracownikom kościelnym, Grupom modlitewnym oraz wszystkim miłującym Boga Diecezjanom, serdeczne pozdrowienia i życzenia: niech Maryja Królowa, zapatrzona w Słowo Boże, które z Niej stało się Ciałem, wraz ze Świętym Józefem, swoim dziewiczym Małżonkiem, wyproszą nam mocniejszą wiarę, żywszą miłość i większą gorliwość w Bożej służbie oraz niech pomagają każdego dnia odkrywać Chrystusa obecnego w drugim człowieku, zwłaszcza obecnego w biednym i potrzebującym naszej pomocy.

                        Całym sercem pozdrawiam słuchających tych słów, modlę się, zwłaszcza za strapionych i wątpiących, a wszystkim z serca błogosławię.

                                                                                                                                                                               bp Edward Janiak

 

o. Łukasz Buzun, nowy bp pomocniczy Diecezji Kaliskiej5 lipca 2014

Klikając poniższy link można zobaczyć zdjęcia z ogłoszenia nominacji biskupiej w Kaliszu i posłuchać pierwszego przemówienia biskupa nominata, o. Łukasza Buzuna i wywiadu z nim:

http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/ojciec-lukasz-buzun-osppe-biskupem-pomoc

Nowy biskup pomocniczy w Kaliszu5 lipca 2014

Przeor Jasnej Góry – biskupem pomocniczym w Kaliszu

 

Paulin, o. Łukasz Buzun, został mianowany przez papieża Franciszka biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. 46-letni zakonnik jest przeorem klasztoru na Jasnej Górze, teologiem duchowości, pomaga rodzinom w kryzysie.

 

Niespełna trzy miesiące temu, 16 kwietnia 2014 r., o. Łukasz Buzun został przeorem Jasnej Góry, wcześniej przez trzy lata był podprzeorem klasztoru. Swoje powołanie zakonne realizuje w Zakonie Paulinów od 1989 roku. Święcenia kapłańskie przyjął na Jasnej Górze  8 czerwca 1996 r.

Był duszpasterzem w paulińskim klasztorze w Wieruszowie i Włodawie. Ukończył studia licencjackie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu i doktoranckie z teologii duchowości na UKSW w Warszawie. W 2010 r. uzyskał tytuł doktora nauk teologicznych.

Od 2007 r. o. Łukasz Buzun związany jest z klasztorem jasnogórskim. Posługuje w Poradni Życia Rodzinnego na Jasnej Górze i współpracuje z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Częstochowie. W Radiu „Jasna Góra” prowadził audycje biblijne oraz na temat małżeństwa i rodziny, był też od 2008 r. zastępcą dyrektora Radia.

Dużo uwagi poświęca zagadnieniom związanym z kierownictwem duchowym. Przez wiele lat sam był spowiednikiem sióstr zakonnych, m.in. kamedułek we Złoczewie i urszulanek w Sieradzu.

 

Pełny życiorys

Mirosław Buzun (imię zakonne Łukasz) urodził się 26 lutego 1968 r. w Korycinie. Ukończył Technikum Mechaniczne w Białymstoku na kierunku naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych i w 1983 r. zdał egzamin dojrzałości. Starał się o przyjęcie na Politechnikę Warszawską, ostatecznie jednak rozpoczął studia w Instytucie Wyższej Kultury Religijnej w Suwałkach, będącym filią KUL.

12 grudnia 1988 r. zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Zakonu Paulinów. Nowicjat rozpoczął 10 stycznia 1989 r. w Żarkach-Leśniowie. 13 stycznia 1990 r. złożył pierwszą profesję zakonną. Od roku akademickiego 1990/91 rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Paulinów w Krakowie na Skałce. 2 sierpnia 1995 r. na Jasnej Górze, na ręce ówczesnego generała zakonu o. Jana Nalaskowskiego złożył profesję wieczystą, a 3 sierpnia 1995 r. z rąk bp. Antoniego Długosza przyjął święcenia diakonatu. 8 czerwca 1996 r. na Jasnej Górze przyjął z rąk metropolity częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie.

Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej i katechetycznej w paulińskim klasztorze w Wieruszowie. Od roku akademickiego 1999/2000 został skierowany przez ówczesnego generała zakonu o. Stanisława Turka na studia licencjacko-doktoranckie z psychologii na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, które ukończył licencjatem w październiku 2002 r. a następnie został skierowany na studia doktoranckie, z zakresu teologii duchowości na UKSW w Warszawie. Z dniem 1 września 2003 r. został przeniesiony do klasztoru w Warszawie. Z dniem 30 października 2004 r. powrócił do klasztoru w Wieruszowie, aby następnie z dniem 1 lipca 2006 r. podjąć pracę duszpastersko-katechetyczną w parafii św. Ludwika we Włodawie. Z dniem 22 sierpnia 2007 r. przeniesiony na Jasną Górę, gdzie 23 kwietnia 2008 r. został mianowany zastępcą dyrektora Radia „Jasna Góra”, a następnie od 23 kwietnia 2011 r. trzecim podprzeorem klasztoru.

Od 20 kwietnia 2010 r. podjął prowadzenie wykładów na UKSW w Warszawie w Studium Kierownictwa Duchowego w ramach przedmiotu „Kierownictwo duchowe a psychoterapia”. W 2013 r. ukończył czteroletnie studium psychoterapii systemowej w Krakowie.

Uchwałą Rady Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie z dnia 24 maja 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej: „Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara” uzyskał stopień naukowy doktora nauk teologicznych z zakresu teologii duchowości.

Dnia 16 kwietnia 2014 r. został mianowany przeorem klasztoru na Jasnej Górze.

 

 

Warszawa, 5 lipca 2014 r.

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N.4715/14

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował o. Łukasza Buzuna OSPPE, przeora jasnogórskiego klasztoru ojców paulinów, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cusira.

Warszawa, 5 lipca 2014 r.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Koncert u stóp Krzyża26 czerwca 2014

 

Pomóż25 czerwca 2014

Nie możemy obyć się bez Kościoła25 czerwca 2014

Papież Franciszek kontynuuje cykl katechez o Kościele. Dziś (25.06.2014) mówił o znaczeniu przynależności do ludu Bożego.

Nie możemy obyć się bez Kościoła

Jego słów na placu św. Piotra wysłuchało około 33 tys. wiernych. Wielu z nich przybyło ze swymi arcybiskupami, którzy w najbliższą niedzielę otrzymają z rąk papieża paliusze. Była to ostatnia audiencja ogólna przed wakacyjną przerwą. Kolejna planowana jest 6 sierpnia. Przed rozpoczęciem katechezy Ojciec Święty przypomniał, że w auli Pawła VI zgromadzeni są chorzy, którzy śledzą audiencję za pomocą telebimu.

A oto tekst papieskiej katechezy w tłumaczeniu na język polski:

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry,

W pierwszej katechezie o Kościele, w minioną środę wyszliśmy od inicjatywy Boga, pragnącego kształtować lud, który niósłby Jego błogosławieństwo wszystkim narodom ziemi. Bóg rozpoczyna od Abrahama, a następnie z wielką cierpliwością – Bóg jest tak bardzo cierpliwy – przygotowuje ten lud w Starym Przymierzu, aż w Jezusie Chrystusie ustanawia go jako znak i narzędzie zjednoczenia ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem (por. Sobór Watykański II, Lumen gentium, 1). Dziś chcemy zastanowić się nad znaczeniem, jakie dla chrześcijanina ma przynależność do tego ludu, o przynależności do Kościoła.

1. Nie jesteśmy od siebie odizolowani i nie jesteśmy chrześcijanami jako jednostki, każdy z osobna: naszą tożsamością chrześcijańską jest przynależność! Jesteśmy chrześcijanami, ponieważ należymy do Kościoła. To jak nazwisko: jeśli imię brzmi „jestem chrześcijaninem”, to nazwisko – „należę do Kościoła”. Jakże to pięknie, gdy dostrzegamy, że przynależność ta wyraża się także w imieniu, jakie Bóg przypisuje sobie samemu. Odpowiadając Mojżeszowi we wspaniałym wydarzeniu „płonącego krzewu” (por. Wj 3,15), określa siebie jako Bóg ojców – nie przedstawia się jako Wszechmogący – ale jako Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. W ten sposób objawia się jako Bóg, który zawarł przymierze z ojcami i pozostaje zawsze wierny swemu przymierzu, wzywając nas do wejścia w tę relację, uprzednią wobec nas.

2. Dlatego też nasza myśl biegnie z wdzięcznością przede wszystkim ku tym, którzy nas poprzedzili i przyjęli w Kościele. Nikt sam nie staje się chrześcijaninem! Czy to jest jasne? Nikt sam nie staje się chrześcijaninem! Chrześcijan nie wytwarza się w laboratorium. Chrześcijanin należy do ludu, który przybywa z daleka. Chrześcijanin należy do ludu, który nazywa się Kościołem. Ten Kościół czyni go chrześcijaninem w dniu Chrztu św. a następnie w trakcie katechezy i wielu innych działań. Ale nikt, żadna osoba nie staje się chrześcijaninem sama z siebie. Jeśli wierzymy, jeśli umiemy się modlić, jeśli znamy Pana i możemy słuchać Jego Słowa, jeśli czujemy, że jest On blisko nas i rozpoznajemy Go w braciach, to dlatego, że inni przed nami żyli wiarą, a następnie ją przekazali. Wiarę otrzymaliśmy, od naszych ojców, od naszych przodków a oni jej nas nauczyli. Jeśli dobrze się zastanowimy, któż wie, ile w tej chwili drogich twarzy przychodzi nam na myśl: może to być oblicze naszych rodziców, którzy w naszym imieniu prosili o chrzest; naszych dziadków lub któregoś z krewnych, którzy nauczyli nas czynienia znaku krzyża i odmawiania pierwszych modlitw. Zawsze pamiętam twarz zakonnicy, która nauczyła mnie katechizmu. Z pewnością jest w niebie, bo była świętą kobietą, ale zawsze o niej pamiętam i dziękuję Bogu za tę siostrę. Może to też być twarz proboszcza, czy innego kapłana lub zakonnicy, katechety, którzy przekazali nam treści wiary i pomogli nam wzrastać jako chrześcijanie… Otóż, taki jest Kościół, jest wielką rodziną, w której jesteśmy przyjmowani i uczymy się żyć jako wierzący i jako uczniowie Pana Jezusa.

3. Tę drogę możemy przebywać nie tylko dzięki innym osobom, ale także wraz z innymi osobami. W Kościele nie ma „zrób to sam”, nie ma „osób nie zrzeszonych”. Ileż razy papież Benedykt XVI określił Kościół jako kościelne „my”! Czasami można usłyszeć, jak ktoś mówi: „Wierzę w Boga, wierzą w Jezusa, ale Kościół mnie nie obchodzi…”. Ileż razy to słyszymy, to nieprawda. Są ludzie, którzy twierdzą, że mogą mieć osobistą, bezpośrednią, bliską relację z Jezusem Chrystusem poza komunią i pośrednictwem Kościoła. Są to pokusy niebezpieczne i szkodliwe, jak mawiał wielki Paweł VI – dychotomie absurdalne. To prawda, że wspólne podążanie jest trudne, a czasami może okazać się męczące: może się zdarzyć, że jakiś brat lub siostra stwarza nam problem, albo nas gorszy… Ale Pan powierzył swe orędzie zbawienia ludziom, świadkom; to w naszych braciach i siostrach z ich darami i ograniczeniami wychodzi nam na spotkanie i pozwala się rozpoznać. Oznacza to przynależność do Kościoła. Zapamiętajcie dobrze: być chrześcijaninem to należeć do Kościoła. Imię brzmi chrześcijanin, a nazwisko – „należę do Kościoła”.

Drodzy przyjaciele, prośmy Pana, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła o łaskę, byśmy nigdy nie popadli w pokusę myślenia, że możemy obyć się bez innych, bez Kościoła, że możemy się zbawić o własnych siłach, być chrześcijanami z laboratorium. Wręcz przeciwnie, nie można kochać Boga, nie kochając naszych braci, nie można kochać Boga poza Kościołem; nie można być w komunii z Bogiem, nie będąc w komunii z Kościołem i nie możemy być dobrymi chrześcijanami, jak tylko razem z tymi wszystkimi, którzy starają się naśladować Pana Jezusa, jako jeden lud, jedno ciało, a jest nim Kościół. Dziękuję.

Msza, modlitwa, spotkanie18 czerwca 2014

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego była okazją do tego, aby oddać Bogu cześć przez udział we Mszy świętej i w modlitwie uwielbienia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Takie spotkanie animowane przez wspólnotę Kościoła Domowego (gromadzi małże-ństwa i rodziny) odbyło się w Rogaszycach 08 czerwca. Poniżej jest link, gdzie można znaleźć zdjęcia z tego spotkania:

http://www.kalisz.oaza.pl/

Coś na oko12 czerwca 2014

Z Jezusem przez życie :)

Coś na oko12 czerwca 2014

Dasz???

Diecezja Kaliska ma 4 nowych kapłanów24 maja 2014

24 maja o godzinie 11.00 w Katedrze Kaliskiej rozpoczęła się Msza święta, w czasie której zostali wyświęceni na kapłanów diakoni naszej Diecezji: Jakub Ubysz-Piasecki, Tomasz Ślęzak, Rafał Wawrzyniak i Łukasz Zawidzki. Poniżej znajduje się link do zdjęć z tej Mszy świętej:

http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/kosciol-kaliski-ma-czterech-nowych-kapla

Krzyż i Ikona ŚDM w Ostrzeszowie17 maja 2014

Klikając na poniższy link można zobaczyć zdjęcia z przybycia symboli Światowych Dni Młodzieży do Ostrzeszowa:

http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/symbole-sdm-przybyly-do-ostrzeszowa

 

i z Mikorzyna:

http://radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/symbole-sdm-u-sw-idziego-w-mikorzynie

Droga Krzyżowa w Kochłowach4 maja 2014

Wreszcie, po wielkich trudach, pojawia się informacja o Drodze Krzyżowej, która odbyła się w Kochłowach 6 kwietnia. Idąc za krzyżem przeszliśmy większą wioski. Pan Bóg pobłogosławił piękną pogodą, dzięki czemu wielu mieszkańców Kochłów i Turza wzięło udział w tej pierwszej Drodze Krzyżowej przez Kochłowy. Już zapraszam za rok.

 

Zobacz galerię zdjęć

Droga Krzyżowa w Rogaszycach 30 marca 201414 kwietnia 2014

Wzorem innych parafii, także w Rogaszycach wyruszyliśmy z krzyżem, aby przejść z modlitwą po ulicach naszej miejscowości. Cieszę się, że nie zabrakło ludzi do pójścia z krzyżem i za krzyżem; cieszę się, że znalazły się osoby, które czytały rozważania kolejnych stacji Drogi Krzyżowej. Mam nadzieję, że taka Droga Krzyżowa pomoże nam w publicznym wyznawaniu tego, że Pan Jezus jest dla nas ważny.

ks. Tomasz

 

Zobacz galerię zdjęć

Coś na oko19 lutego 2014

Żyję, bo moja Mama

Coś na oko19 lutego 2014

Bo modlitwa jest najkrótszą drogą

Coś na oko19 lutego 2014

Słabeusze

Coś na oko19 lutego 2014

Różaniec -

Coś na oko27 stycznia 2014

Warto odwiedzić

AdonaiBiblijni.plCaritas Diecezji KaliskiejDeonDiecezja KaliskaKonferencja Episkopatu PolskiMateusz.plNiedziela.plOpiekunOpokaOśrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy PaschaRadio RodzinaWiara.pl